PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN TÂN BÌNH

Tìm kiếm
Skip Navigation Links.
Collapse Phác đồ điều trịPhác đồ điều trị
Collapse Cấp cứu - HSTCCĐCấp cứu - HSTCCĐ
BDA_Huong dan danh gia tien phau trong gay me.pdf
BDA_Huong dan nhin an uong truoc gay me va ky thuat dat noi khi quan nhanh.pdf
Mẫu tham khảo trong thời gian chờ cập nhật - soc dien.pdf
ND1_QD181_Dat catheter ngoai mang cung de phau thuat va giam dau sau mo.pdf
ND1_QD181_Gay me da day day.pdf
ND1_QD236_Gay me benh nhan cao huyet ap.pdf
ND1_QD60_Gay me tren benh nhan Dai thao duong.pdf
TUD_gay me noi khi quan trong mo lay thai.pdf
TUD_gay te ngoai mang cung giam dau trong chuyen da.pdf
TUD_gay te tuy song trong mo lay thai.pdf
TUD_gay te tuy song trong phau thuat cat TC nga am dao.pdf
TUD_giam dau trong chuyen da bang phuong phap gay te tuy song.pdf
TUD_phuong phap vo cam doi voi san phu bi benh hep van 2 la.pdf
Collapse MắtMắt
MAT_02. Phac do dieu tri QUAM.pdf
MAT_03. Phac do dieu tri MONG.pdf
MAT_04. Phac do dieu tri do VI TRUNG.pdf
MAT_07. Phac do dieu tri VGM HERPES.pdf
MAT_11. Phac do dieu tri KHO MAT.pdf
MAT_115. PDDT Duc thuy tinh the bang pp ngoai bao.pdf
MAT_17. apxe tui le.pdf
MAT_20. Rach ket mac.pdf
MAT_21. Xuat huyet tien phong do chan thuong (1).pdf
MAT_21. Xuat huyet tien phong do chan thuong.pdf
MAT_24. Di vat giac mac va vong gi set.pdf
MAT_31. Phac do dieu tri VMBD trung gian.pdf
MAT_35. Phac do dieu tri VMBD truoc.pdf
MAT_58. Viem mang bo dao tre em.pdf
MAT_63. Viem giac mac do Herpes simlex.pdf
MAT_64. Viem giac mac do vi trung.pdf
MAT_65. Viem giac mac do nam.pdf
MAT_66. Ngoai tru rach ket mac - rach da mi khong phuc tap do chan thuong.pdf
MAT_67. Phac do DT bong hoa chat.pdf
MAT_87. Viem Thi Than kinh.pdf
MAT_92. Sup mi.pdf
MAT_94. Gay thanh hoc mat.pdf
MAT_95. U hoc mat.pdf
MAT_98. U tuyen le.pdf
nang vung co mat.pdf
ND1_QD182_Benh vong mac Dai thao duong.pdf
ND1_QD182_Duc thuy tinh the.pdf
ND1_QD182_Gay xuong mui.pdf
ND1_QD182_Glaucoma goc dong nguyen phat.pdf
ND1_QD182_Glaucoma goc mo nguyen phat.pdf
ND1_QD182_Viem mong mat- The mi.pdf
ND1_QD182_Viem tui le man tinh.pdf
Collapse Ngoại khoaNgoại khoa
BDA_Benh tui thua dai trang.pdf
BDA_Buou bang quang.pdf
BDA_Dieu tri ngoai khoa ung thu dai trang-truc trang.pdf
BDA_Huong dan chan doan va dieu tri chan thuong va vet thuong nieu dao.pdf
BDA_Huong dan chan doan va dieu tri soi trong gan- ngoai gan.pdf
BDA_Huong dan chan doan va dieu tri ung thu tuyen tien liet.pdf
BDA_Huong dan dieu tri soi nieu quan.pdf
BDA_Huong dan dieu tri tang sinh lanh tinh tuyen tien liet.pdf
BDA_Huong dan dieu tri ung thu da day.pdf
BDA_Huong dan dieu tri ung thu tuy.pdf
BDA_Huong dan dieu tri va theo doi chan thuong than.pdf
BDA_Huong dan dieu tri va theo doi soi than.pdf
BDA_Huong dan dieu tri va theo doi vo bang quang.pdf
BDA_Huong dan dieu tri viem tuy man.pdf
BDA_Huong dan va dieu tri soi duong mat ngoai gan.pdf
BDA_Huong dan ve dieu tri nhiem khuan nang va soc nhiem khuan.pdf
BDA_Nhiem khuan duong tiet nieu don thuan trong cong dong.pdf
BDA_Nhiem khuan duong tiet nieu phuc tap.pdf
BDA_Nhiem khuan huyet tu nhiem khuan duong tiet nieu (urosepsis).pdf
BDA_Phong ngua va xu tri nhiem khuan trong thong nieu dao-bang quang.pdf
BDA_Polyp truc trang.pdf
BDA_Sa truc trang.pdf
BDA_Ton thuong mach mau ngoai bien.pdf
CCT_052_benh soi mat.pdf
CCT_053_viem ruot thua.pdf
CCT_054_benh nut hau mon.pdf
CCT_055_benh tri.pdf
CCT_056_benh viem nhiem vung hau mon.pdf
CCT_057_thoat vi ben.pdf
CCT_061_con dau quan than.pdf
CCT_116_vet thuong nguc kin va vet thuong nguc.pdf
CCT_118_chan thuong bung kin va vet thuong bung.pdf
CCT_119_chan thuong than kin.pdf
CCT_120_xu tri vet thuong phan mem.pdf
CCT_121_xu tri viem duong mat cap.pdf
CCT_122_so cuu cap cuu bong.pdf
CTH_CAC BIEN CHUNG SOM CUA GAY XUONG.pdf
CTH_Cap cuu cac vet thuong tu chi.pdf
CTH_Dau that lung do benh ly dia dem.pdf
CTH_Dieu tri gay dau xa xuong dui.pdf
CTH_Dieu tri gay ho.pdf
CTH_Dieu tri gay lien mau chuyen xuong dui.pdf
CTH_Dieu tri gay mat ca chan.pdf
CTH_dieu tri gut.pdf
CTH_dieu tri nhiem trung khop.pdf
CTH_dieu tri RA.pdf
CTH_dieu tri thoai hoa khop goi.pdf
CTH_DT gay mam chay.pdf
CTH_DT trat khop goi.pdf
CTH_Gay co xuong dui.pdf
CTH_Gay dau duoi xuong canh tay o nguoi lon.pdf
CTH_gay dau tren canh tay.pdf
CTH_Gay GALEAZZI.pdf
CTH_gay kin than xuong dui.pdf
CTH_Gay kin xuong cang tay o nguoi lon.pdf
CTH_gay Monteggia NL.pdf
CTH_Gay than xuong cang chan.pdf
CTH_Gay than xuong canh tay o nguoi lon.pdf
CTH_Gay xuong thuyen.pdf
CTH_Hoai tu chom xuong dui.pdf
CTH_Mat da dau ngon.pdf
CTH_Mat da mo mem o tu chi.pdf
CTH_Mat da vung got.pdf
CTH_Phac do dieu tri OA khop.pdf
CTH_Ton thuong dong mach kheo.pdf
viem tai giua cap.pdf
Collapse NhiNhi
Giới thiệu.pdf
Collapse Nội khoaNội khoa
Giới thiệu.pdf
Collapse Phụ sảnPhụ sản
TUD_bang huyet sau sinh.pdf
TUD_benh ha cam.pdf
TUD_benh nguyen bao nuoi.pdf
TUD_bi tieu sau sinh mo.pdf
TUD_cham soc chung hau phau.pdf
TUD_cham soc hau phau cat tu cung nga am dao.pdf
TUD_cham soc ong dan luu.pdf
TUD_cham soc vet thuong sau mo.pdf
TUD_chan doan truoc sinh.pdf
TUD_chan doan va dieu tri thai ngoai tu cung.pdf
TUD_chi dinh sinh thiet gai nhau.pdf
TUD_chuyen da sinh non.pdf
TUD_dai thao duong trong thai ky.pdf
TUD_dat va thao dung cu tu cung.pdf
TUD_dieu tri sot nhau.pdf
TUD_dieu tri thai luu den het 12 tuan.pdf
TUD_dieu tri thung tu cung trong khi hut thai hoac nao sinh thiet.pdf
TUD_dieu tri viem vung chau.pdf
TUD_doa say thai say thai.pdf
TUD_ho eo tu cung.pdf
TUD_kham thai.pdf
TUD_nghiem phap lot ngoi chom.pdf
TUD_ngoi bat thuong.pdf
TUD_nhau bong non.pdf
TUD_nhau tien dao.pdf
TUD_nhiem khuan am dao.pdf
TUD_pha thai bang thuoc den het 9 tuan.pdf
TUD_pha thai bang thuoc tu 13-22 tuan.pdf
TUD_pha thai den het 12 tuan bang pp hut chan khong.pdf
TUD_pha thai tu tuan thu 13-18.pdf
TUD_phat do chan doan va xu tri sa cac tang vung chau.pdf
TUD_roi loan tien man kinh va man kinh.pdf
TUD_rong kinh rong huyet.pdf
TUD_rubella va thai ky.pdf
TUD_sa day ron.pdf
TUD_sinh kho do vai.pdf
TUD_so do cham dut thai ky 13-18tuan.pdf
TUD_so do cham dut thai ky tu 13-18 tuan bang thuoc.pdf
TUD_so do cham dut thai ky tuoi thai tu 18-22 tuan.pdf
TUD_so do cham dut thai ky tuoi thai tu 23-27 tuan.pdf
TUD_so do huong dan xu tri tiet dich am dao.pdf
TUD_sot sau mo lay thai.pdf
TUD_su dung oxytocin trong chuyen da.pdf
TUD_sui mao ga sinh duc.pdf
TUD_tac ruot sau mo.pdf
TUD_tang huyet ap trong thai ky.pdf
TUD_tang sinh moi mac tu cung.pdf
TUD_thai bam o seo mo lay thai.pdf
TUD_thai ky voi me RHESUS am.pdf
TUD_triet san nam bang phuong phap that va cat ong dan tinh.pdf
TUD_tu van ve pha thai.pdf
TUD_u xo tu cung.pdf
TUD_ung thu co tu cung trong thai ky.pdf
TUD_viem am dao do nam.pdf
TUD_viem am dao do thieu noi tiet.pdf
TUD_viem am dao do trichomonas.pdf
TUD_viem co tu cung.pdf
TUD_viem phuc mac sau phau thuat san phu khoa.pdf
TUD_viem sinh duc do giang mai.pdf
TUD_viem sinh duc do herpes.pdf
TUD_vo tu cung.pdf
TUD_xu tri bang huyet trong va sau khi hut thai.pdf
TUD_xu tri pap bat thuong va tam sinh trong bieu mo co tu cung.pdf
TUD_xu tri say thai dang tien trien.pdf
TUD_xu tri thai thu hai trong song thai.pdf
TUD_xu tri tich cuc giai doan 3 chuyen da.pdf
TUD_xu tri ung thu buong trung.pdf
Collapse Răng hàm mặtRăng hàm mặt
rang vinh vien hoai tu tuy.pdf
RHM_06-Phac do dieu tri cho rang vinh vienviem tuy.pdf
RHM_07-Phac do dieu tri cho rang vinh vienap-xe quanh chop rang.pdf
RHM_14-Phac do dieu tri rang sau men.pdf
RHM_15-Phac do dieu tri rang sau nga.pdf
RHM_16-Phac do dieu tri rang viem tuy co hoi phuc.pdf
RHM_17-Phac do dieu tri rang viem tuy khong hoi phuc.pdf
RHM_18-Phac do dieu tri rang hoai tu tuy.pdf
RHM_22-Phac do dieu tri rang ap xe tai phat.pdf
RHM_23-Phac do dieu tri mon co rang.pdf
RHM_24-Viem nuou (do cao rang).pdf
RHM_25-Viem nuou trien duong.pdf
RHM_26-Nha chu viem toan bo khu tru ap - xe nha chu.pdf
RHM_27-Trut nuou thieu hong mo mem.pdf
RHM_28-Tui nha chu sau,tieu xuong thieu hong xuong 2 vach.pdf
RHM_37-Phac do cay ghep implant thuong quy.pdf
RHM_39-Rang khon lech, ngang ngam bien chung.pdf
RHM_43-Phac do cap cuu chan thuong.pdf
RHM_58-Loai benh chan thuong vung ham mat.pdf
RHM_59-Viem nhiem vung ham mat.pdf
RHM_60-Loai benh u nang vung ham mat.pdf
Collapse Tai mũi họngTai mũi họng
CCT_035_viem mieng va sang thuong lien quan vung mieng thuong gap.pdf
CCT_073_viem mui xoang.pdf
CCT_075_trao nguoc hong thanh quan.pdf
CCT_129_chay mau mui.pdf
CCT_130_diec dot ngot.pdf
chan doan nghe kem va cay oc tai.pdf
chan thuong mui.pdf
chay mau mui.pdf
di vat duong an.pdf
TAI_01.Nut Bieu Bi - Ray Tai.pdf
TAI_01.Viem Hong - Amidan Cap.pdf
TAI_01.Viem Mui Cap.pdf
TAI_02.Nam Ong Tai Ngoai.pdf
TAI_02.Viem Hong Man Tinh.pdf
TAI_02.Viem Mui Man Tinh.pdf
TAI_03.Nhot Ong Tai Ngoai.pdf
TAI_03.Viem Mui Di Ung.pdf
TAI_03.Viem Thanh Quan Cap.pdf
TAI_04.Viem Tai Giua Cap Tinh.pdf
TAI_04.Viem Thanh Quan Man Tinh.pdf
TAI_04.Viem Xoang Cap Tinh.pdf
TAI_05.Benh Apto.pdf
TAI_05.Viem Tai Giua Man Tinh.pdf
TAI_05.Viem Xoang Man Tinh.pdf
TAI_06.Tu Mau Vanh Tai.pdf
TAI_06.Viem Thanh Thiet Cap.pdf
TAI_07.Viem Sun Vanh Tai.pdf
TAI_08.Viem Ong Tai Ngoai.pdf
TAI_09.Nhot Ong Tai.pdf
TAI_10.Nam Tai.pdf
TAI_11.Zona Tai.pdf
TAI_12.Hep Ong Tai Ngoai Mac Phai.pdf
TAI_13.Cham Ong Tai Ngoai.pdf
vat lieu tieu hao.pdf
viem amidan cap-man.pdf
viem mang nao do tai.pdf
viem mui hong cap.pdf
viem tai giua cap.pdf
viem tai giua man tinh.pdf
viem va.pdf
viem xoang.pdf
viem xuong chum cap.pdf
Collapse Thần kinhThần kinh
Giới thiệu.pdf
Collapse Y học cổ truyềnY học cổ truyền
Giới thiệu.pdf